logo

 

 

"Als het mysterie van de dood zich aandient"

Sprekers van Declamo

Naast de kerkelijke uitvaarten blijkt er een groeiende behoefte aan sprekers bij uitvaarten. Sprekers, die op een professionele wijze vorm weten te geven aan een toespraak. 
In overleg met de nabestaanden en rekening houdend met hun wensen, geven zij inhoud aan de toespraak. Om in deze behoefte te voorzien is ‘Declamo’ in het leven geroepen: een organisatie die bemiddelt bij het verzorgen van toespraken bij uitvaarten.

Er kan tegemoet worden gekomen aan de wens van nabestaanden, om al tijdens het bespreken van de uitvaart met de uitvaartleider, contact te leggen met een professionele spreker.

De sprekers bij Declamo zijn van verschillende achtergronden en hebben verschillende kwaliteiten als spreker. De nabestaanden kunnen, indien gewenst, hierin hun voorkeur uitspreken.Ook kan rekening worden gehouden met spreken in vreemde talen of dialect.