logo

 

 

"Als het mysterie van de dood zich aandient"

De kosten

De spreker handelt rechtstreeks in opdracht van de familie. De kosten van de toespraak worden door de spreker via de uitvaartondernemer bij de familie in rekening gebracht.

De kosten verbonden aan het laten verzorgen van een toespraak is altijd een vast bedrag.
Deze worden jaarlijks geïndexeerd. M.i.v. januari 2024 is dit € 435=

Een toespraak die op verzoek in een andere taal wordt opgesteld en uitgesproken
kent een toeslag van € 150,- (of naar verhouding een gedeelte daarvan indien gedeeltes in
een andere taal worden opgesteld en uitgesproken)

Veelal worden deze kosten vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Dit bedrag houdt in; het voorbereidend gesprek, het schrijven alsook het houden van de toespraak. De reiskosten zijn niet inbegrepen. Vergoeding vindt plaats op basis van gemaakte kosten.