logo

 

 

"Als het mysterie van de dood zich aandient"

Gesprek bij leven

Ook kan het zijn dat er behoefte is om zelf invulling te geven aan een toespraak bij overlijden. Ook hierin kunnen wij als sprekers behulpzaam zijn. Middels een gesprek bij leven zal dan een en ander opgetekend worden en vervolgens door ons verwerkt tot een toespraak. We bespreken daarna de toespraak met betreffende en leggen daarna de toespraak vast zoals bedoeld. Declamo houdt deze toespraak in archief tot aan het moment van overlijden. Kosten; € 250,=

Bij uitvoering d.w.z. wanneer de uitvaart aanstaande is wordt opnieuw met de familie/nabestaanden een afspraak gemaakt om een en ander te actualiseren en de laatste notities/aanvullingen meegenomen en verwerkt voor de definitieve toespraak. Daarna zal de toespraak zoals afgesproken en zo mogelijk ook uitgesproken worden door de spreker die een en ander heeft opgetekend. Bij uitvoering zijn de kosten weer gelijk aan het spreken bij een uitvaart n.l. € 435,=